Neįprastai maža pasiūlymo kaina? Atmesti?

Tiekėjas pasiūlė labai dideles nuolaidas (65 proc. ar daugiau)! Ką daryti? Skubame atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl neįpratai mažos kainos?Neskubėkime!!!

Nors pasiūlytos nuolaidos ir yra didelės bei gali skirtis nuo kitų tiekėjų nuolaidų ir kartais, tačiau didesnės pasiūlytos nuolaidos dar nereiškia, jog pasiūlyta kaina bus mažesnė daugiau nei 30 proc. nuo aritmetinio vidurkio.

Kadangi galutinė pasiūlymo kaina, o ne tam tikros pasiūlytos nuolaidos atskiroms prekių grupėms, turi būti daugiau nei 30 proc. didesnė už vidurkį, kad sudarytų pagrindą perkančiajai organizacijai kreiptis į tiekėją dėl neįprastai mažos kainos (nuolaidų) pagrindimo.

Net ir didesnė nei 30 proc. tiekėjo pasiūlyta palyginamoji nuolaida, kuri vertinama nustatant pasiūlymų eilę, nereiškia, kad konkrečios prekės kaina, o taip pat ir viso pasiūlymo kaina bus 30 ar daugiau proc. mažesnė už visų pasiūlymų kainų vidurkį.

Pagal kasacinio teismo praktiką, VPĮ nenustačius perkančiajai organizacijai pareigos prašyti pagrįsti atskirus tiekėjo pirkime pasiūlytus įkainius (pagal analogiją, nuolaidas atskirų detalių grupėms), tiekėjo pasiūlytų atskirų įkainių (nuolaidų) įvertinimas neįprastai mažos kainos aspektu priskirtinas perkančiosios organizacijos diskrecijai.Taigi, pati perkančioji organizacija gali nuspręsti ar atskirai vertinti dideles nuolaidas neįprastai mažos kainos aspektu.

Šaltinis: Janauskas.lt – advokato paslaugos