Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ginčuose dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo

Įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą tiekėjai nustemba, kad skundžiant sutarties nutraukimą nepavyks taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Bet ar tikrai situacija tokia debesuota?

Lietuvos apeliacinis teismas nuo 2022 m. laikosi praktikos, kad LAP netaikomos net ir apskundus viešojo pirkimo sutarties nutraukimą.

Teismo pozicija tokia dėl esminio viešojo pirkimo sutarties pažeidimo kiekvienu atveju, net ir nesant galutinio įsiteisėjusio teismo sprendimo, patvirtinančio tiekėjo neteisėtus veiksmus, būtų viešai pranešta, šią informaciją patalpinant Centrinėje viešųjų pirkimų informacinė sistemoje.

Todėl teismų nepaveikia tiekėjų argumentai, kad netaikius prašomos laikinosios apsaugos priemonės, tiekėjai dėl draudimo dalyvauti kituose viešuosiuose pirkimuose gali patirti žalą. Teismų vertinimu, vien įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnio pagrindu faktas pats savaime neeliminuoja galimybės tiekėjui dalyvauti kituose skelbiamuose viešuose konkursuose. Be to, prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikymas, atsižvelgiant į taikomą reguliavimą, aiškiai paneigtų įstatymo leidėjo valią, kuria nustatytas specifinis viešojo pirkimo procedūrų reguliavimas, susijęs su tiekėjų patikimumo nustatymu bei šio fakto išviešinimu.

Tačiau kyla minčių, kad po 2023 m. balandžio 6 d. LAT nutarties teismų praktika galėtų būti peržiūrėta. Nors minėtoje byloje pasisakyta apie tiekėją sudarančių ūkio subjektų grupės narių, veikiančių jungtinės veiklos pagrindu, įrašymo į Nepatikimų teikėjų sąrašą, bet:

LAT nurodė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas dėl grupės tiekėjų įrašymo į Nepatikimų teikėjų sąrašą vertintinas kaip perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriam taikoma teisminė kontrolė ir jo teisėtumą kiekviena ūkio subjektų grupės narė turi teisę ginčyti. Vadovaujantis ESTT išaiškinimu, „perkančiųjų organizacijų priimti sprendimai“ turi būti aiškinama plačiai.

Taip pat, LAT pozicija, kad ūkio subjektas, nutraukus šią sutartį dėl to, kad ji buvo vykdoma su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, negali būti automatiškai laikomas nepatikimu ir laikinai pašalinamas iš pirkimo procedūrų, prieš tai konkrečiai ir individualiai neįvertinus jo elgesio, atsižvelgiant į visus reikšmingus duomenis.

Ar tai taip pat reiškia, kad tiekėjas (ne grupė) irgi gali atskirai ginčyti dėl jo priimtą sprendimą?

Ar tiekėjui (ne grupės nariui), nutraukus su juo sutartį, irgi turi būti priimtas papildomas sprendimas konkrečiai ir individualiai įvertinant jo elgesį, atsižvelgiant į visus reikšmingus duomenis?

Tuomet, ar ginčijus sprendimą įtraukti į Nepatikimų teikėjų sąrašą ar jo įsigaliojimas / vykdymas neturėtų būti sustabdytas iki bus išnagrinėta byla?

Šaltinis: Janauskas.lt – advokato paslaugos