Viešųjų pirkimų tarnyba

Viešųjų pirkimų tarnyba – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga.

Viešųjų pirkimų tarnyba prižiūri ir palaiko šias viešųjų pirkimų informacines sistemas:

  • Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema – CVP IS
  • Centrinis viešųjų pirkimų portalas – CVPP

Viešųjų pirkimų tarnyba
Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
Tel. (8 5) 219 7000
Faks. (8 5) 213 6213
El. p. info@vpt.lt
http://vpt.lrv.lt/