Viešųjų pirkimų konkursų stebėjimo sistema


eTenders.lt


UAB „ETENDERS BALTIJA“ siūlo viešųjų pirkimų konkursų stebėjimo sistemą eTenders.lt, kuri taupo laiką ir atrenka tik prenumeratoriui aktualius viešųjų pirkimų konkursus, pateikia tiesiogines nuorodas į pirkimo dokumentus / registraciją pirkime bei asmeniškai informuoja elektroniniu paštu.

Kiekvieną dieną Lietuvoje paskelbiama 70-120 pirkimų skelbimų, tačiau dėl ribotų CVP IS prenumeratos ir paieškos galimybių ne visus aktualius pirkimus tiekėjams pavyksta rasti operatyviai, dažnai tenka skaityti visus dienos skelbimus.

eTenders.lt sistema pagal pasirinktus skelbimų tipus ir prekių, paslaugų ar darbų BVPŽ (CPV) kodus bei raktinius žodžius atrenka viešųjų pirkimų konkursus, suformuoja aktualių pirkimų sąrašą bei kiekvieną rytą apie šiuos pirkimus praneša prenumeratoriams elektroniniu paštu.

Sistemos eTenders.lt vartotojas gali susikurti iki 4 papildomų nepriklausomų vartotojų, pasirinkti neribotą skaičių BVPŽ (CPV) kodų bei raktinių žodžių. Pasikeitus poreikiams prenumeratos nustatymai gali būti keičiami savarankiškai.

Į eTenders.lt sistemą patenka visi Lietuvos skelbiami viešieji pirkimai, kuriuos perkančios organizacijos suveda į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Jeigu viešasis pirkimas nėra skelbiamas, toks pirkimas nėra skelbiamas jokiame kitame informaciniame šaltinyje, tokio pirkimo informaciją gauna tik pirkime dalyvauti kviečiami tiekėjai.

Daugiau informacijos:
UAB “Viešųjų pirkimų agentūra eTenders”
J. Galvydžio g. 3, 08236 Vilnius
Tel.: 8 5 2652139, 8 620 53325
El. p.: info@viesujupirkimu.lt
www.eTenders.lt