Viešųjų pirkimų vykdymo paslaugos

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ perkančiosioms organizacijoms teikia atestuotų viešųjų pirkimų ekspertų paslaugas:

 • Pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų rengimas, pirkimo dokumentų projektų įvertinimas;
 • Sutarčių rengimas, sutarčių projektų įvertinimas, konsultavimas sutarčių vykdymo, keitimo ir nutraukimo klausimais;
 • Konsultavimas viešojo pirkimo procedūrų vykdymo klausimais, dalyvavimas viešojo pirkimo komisijos veikloje eksperto ar nario teisėmis;
 • Pagalba perkančiosioms organizacijoms bendraujant su tiekėjais, atsakymų į pretenzijas ir prašymus rengimas, perkančiosios organizacijos interesų atstovavimas ginčuose su tiekėjais;
 • Konsultavimas tiekėjų pasiūlymų vertinimo klausimais, pasiūlymų vertinimas, tikslinimas, išvadų rengimas;
 • Konsultacijos Lietuvos viešųjų pirkimų teisinės bazės klausimais;
 • Perkančiosios organizacijos profilio ir nuostatų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) sutvarkymas, elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas, individualūs mokymai dirbti su CVP IS;
 • Konsultavimas viešųjų pirkimų procedūrų dokumentavimo klausimais, dokumentų rengimas;
 • Būtinosios viešųjų pirkimų dokumentacijos (pirkimų organizavimo taisyklių, komisijos darbo reglamentų, įvairių procedūrinių dokumentų formų) parengimas;
 • Pirkimų iš CPO atlikimas, mokymai dirbti su CPO sistema;
 • Viešųjų pirkimų auditas;
 • Kompleksinės viešųjų pirkimų administravimo paslaugos.

Daugiau informacijos:
J. Galvydžio g. 3-202, 08236 Vilnius
Tel.: 8 5 2652139
El. paštas: agentura@viesujupirkimu.lt