Viešųjų pirkimų paslaugos tiekėjams

Teikiame kvalifikuotą konsultacinę ir informacinę pagalbą tiekėjams, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų konkursuose Lietuvoje:

  • Pasiūlymo pirkimui parengimas ir pateikimas (nuo A iki Z);
  • Konkretaus pirkimo dokumentų įvertinimas ir išvadų/ pasiūlymų pateikimas;
  • Bendravimas su perkančiąja organizacija: prašymų paaiškinti sąlygas pateikimas, pretenzijų ir pan. dokumentų rengimas, gautų atsakymų analizė ir įvertinimas;
  • Tiekėjo pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms įvertinimas;
  • Konsultacijos Lietuvos viešųjų pirkimų teisinės bazės klausimais;
  • Atvirieji ir individualūs viešųjų pirkimų mokymai;
  • www.eTenders.lt Lietuvos viešųjų pirkimų konkursų stebėjimo sistema, skirta viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems tiekėjams.

Reikia pagalbos?

Pasitarkime:

Galvydžio g. 3-202, 08236 Vilnius
Tel.: 8 5 2652139, 8 620 53325
El. paštas: etenders@viesujupirkimu.lt