Ar perkančioji organizacija turi pareigą tikrinti ar pirkimo laimėtojas moka vienodą atlyginimą vyrams ir moterims?

Situacija: antroje vietoje likęs tiekėjas pateikė viešus duomenis apie pirkimą laimėjusio tiekėjo mokamų atlyginimų skirtumus vyrams ir moterims. Ar perkančioji organizacija privalo į tai reaguoti, atlikti patikrinimą? O gal atmesti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą?

Teismų pozicija:

Perkančioji organizacija turi imtis veiksmų, siekdama patikrinti, ar pirkimo laimėtojas laikosi socialinės ir darbo teisės įpareigojimų (pvz. nevykdo diskriminacijos darbuotojų atžvilgiu)

Tačiau tam turi būti pakankamai akivaizdus pagrindas, t. y. akivaizdus minėtų įpareigojimų nesilaikymas, kad kiltų pareiga detaliai patikrinti galbūt egzistuojančias diskriminacijos apraiškas

Pavyzdžiui, tai galėtų būti tiekėjui taikyta atsakomybė dėl naudojimosi nelegaliu darbu, darbo užmokesčio mokėjimu „vokeliuose“, mažamečių darbo jėga ar kitokiu neteisėtu būdu įgytu pranašumu prieš sąžiningus tiekėjus

Tokia pateikta informacija turi nereikalauti išsamaus tyrimo, kadangi PO kiekvienu atveju nėra įpareigotos tirti kaip tiekėjai laikosi socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nesant patikimų duomenų, kad tiekėjas šių įpareigojimų nesilaiko

Pateikti duomenys iš rekvizitai.lt nors ir parodo bendrovėje dirbančių vyrų ir moterų atlyginimo skirtumus, tačiau nesudaro pagrindo teigti, kad vyrams ir moterims už tokį patį darbą mokamas skirtingas atlyginimas

Apibendrinti statistiniai duomenys nėra pakankamas pagrindas PO imtis veiksmų tikrinti tiekėjų pareigos nediskriminuoti vyrų ar moterų, mokant jiems skirtingą darbo užmokestį, laikymąsi

ĮDOMU, kad bendras atlyginimų skirtumas bendrovėje (vyrai ir moterys gauna skirtingą algą) gali egzistuoti dėl objektyvių priežasčių, o ne dėl vykdomos diskriminacijos. Pvz. autoservisas – dauguma darbuotojų vyrai, moterų dirba keletas, ne visu etatu ir kt.

ĮDOMU pažeidimas būtų, kai darbdavys už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėtų nevienodą darbo užmokestį. Taigi, šiuo atveju diskriminacija galėtų būti ir vyrų atžvilgiu, jeigu bendrovė mokėtų šiems mažesnį darbo užmokestį už tą patį darbą, nei moterims.

SVARBU, kad net ir nustačius pažeidimą, tai neįpareigoja PO nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiu tiekėju. Net jeigu PO ir nustato, kad tiekėjo veikla neatitinka nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, perkančioji organizacija tik gali (tačiau neprivalo) nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties.

Taigi, galutinis sprendimas priklauso nuo perkančiosios organizacijos apsisprendimo.

Šaltinis: Janauskas.lt – advokato paslaugos