Centrinis viešųjų pirkimų portalas

Centrinis viešųjų pirkimų portalas www.cvpp.lt yra informacijos iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos atvaizdavimo priemonė. Čia publikuojama:

  • Viešųjų pirkimų skelbimai;
  • Techninių specifikacijų projektai;
  • Viešųjų pirkimų planai;
  • Viešųjų pirkimų ataskaitos;
  • Informacija apie sudarytas sutartis bei kt.

CVPP administruoja:
Viešųjų pirkimų tarnyba
Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius
Tel. (8 5) 219 7000
Faks. (8 5) 213 6213
El. p. info@vpt.lt

www.vpt.lt