Viešųjų pirkimų paslaugos Latvijoje

UAB „ETENDERS BALTIJA“ teikia kvalifikuotą konsultacinę ir informacinę pagalbą tiekėjams, dalyvaujantiems ar ketinantiems dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose Latvijoje:

  • Latvijos viešųjų pirkimų konkursų prenumerata;
  • Pasiūlymo pirkimui parengimas ir pateikimas (nuo A iki Z);
  • Konkretaus pirkimo dokumentų įvertinimas ir išvadų/ pasiūlymų pateikimas;
  • Bendravimas su perkančiąja organizacija: prašymų paaiškinti sąlygas pateikimas, pretenzijų ir pan. dokumentų rengimas, gautų atsakymų analizė ir įvertinimas;
  • Konsultacijos Latvijos viešųjų pirkimų teisinės bazės klausimais.

 

Daugiau informacijos:
UAB “ETENDERS BALTIJA”
Galvydžio g. 3-202, 08236 Vilnius
Tel.: 8 5 2652139
Faks.: 8 5 2652785
El. paštas: etenders@viesujupirkimu.lt