Konsultacijos asmens duomenų apsaugos klausimais

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), nustatantis asmens duomenų apsaugos reglamentavimą visoje Europos Sąjungoje.

Naujasis reglamentas aktualus kiekvienai įmonei ar įstaigai, savo veikloje renkančiai, naudojančiai ar saugančiai bet kokią informaciją apie klientus, darbuotojus ar valstybės tarnautojus, piliečius, reklaminės informacijos gavėjus, interneto tinklapių lankytojus bei kitus fizinius asmenis.

BDAR įveda drastiškas baudas už neteisingai ar neteisėtai tvarkomus duomenis. Priklausomai nuo Reglamento pažeidimo pobūdžio bauda duomenų valdytojui gali siekti 4 proc. bendrosios metinės apyvartos arba net 20 mln. Eur!

Su BDAR įsigaliojimu kiekvienai organizacijai atsirado prievolė įvesti naują Duomenų apsaugos pareigūno pareigybę.

Lietuvoje BDAR laikymosi priežiūrą vykdo VALSTYBINĖ DUOMENŲ INSPEKCIJA, kuri nuolat vykdo organizacijų planinius ir neplaninius patikrinimus (planuojami tikrinimai skelbiami čia: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/2020%20tikrinimu%20planas.pdf )

Verslo įmonėms ir viešojo sektoriaus organizacijoms teikiame profesionalias konsultacijas visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais:

  • Atliekame organizacijos asmens duomenų tvarkymo sistemos auditą,
  • Įvertiname su BDAR susijusias galimas rizikas,
  • Parengiame vidinius dokumentas,
  • Suteikiame asmens duomenų tvarkymo bazines žinias,
  • Apmokome atsakingus asmenis,
  • Teikiame nuolatines ar vienkartines konsultacijas BDAR klausimais,
  • Vykdome duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

Reikia pagalbos ar sprendimo? Susisiekite:

UAB “ETENDERS BALTIJA”
J. Galvydžio g. 3-202, 08236 Vilnius
Tel.: 8 678 51397
El. paštas: sonata@viesujupirkimu.lt.