Viešųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai

Įsigalioja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo pakeitimai. Didžioji dalis šiais teisės aktais numatomų pakeitimų įsigaliojo iš karto 2019-06-11, o pakeitimai, reikalaujantys pokyčių įgyvendinamuosiuose teisės aktuose – 2019 m. lapkričio 1 d.

Apie numatomus pasikeitimus Viešųjų pirkimų agentūra organizuoja specializuotus mokymus. Informaciją apie mokymus galite rasti :

  • https://www.viesujupirkimu.lt/mokymai-ir-seminarai/

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas