Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2019 m. Vilnius

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius 2019-10-29

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ kviečia į II pakopos praktinius mokymus „Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2019 m.“

 

Mokymai rekomenduojami viešuosius pirkimus vykdančių perkančiųjų organizacijų darbuotojams dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procese.

 

Aktualu: 2019 m. birželio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas, dalis pataisų įsigalios ir 2019 m. lapkričio 1 d. 2019 m. birželio – liepos mėn. priimtos ir poįstatyminių teisės aktų pataisos, reglamentuojančios pirkimo procedūrų vykdymą

 

Praktinių mokymų metu dalyviai sužinos:

 • kokie Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimai įsigaliojo 2019 m. birželio 11 d. ir kokie įsigalios 2019 m. lapkričio 1 d.,
 • kaip tinkamai pasirinkti supaprastintų pirkimų būdus, vykdyti procedūras,
 • kokie Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pasikeitimai įsigaliojo 2019 m. birželio 29 d.,
 • kaip paprasčiau vykdyti mažos vertės pirkimus,
 • kokius reikalavimus nustatyti tiekėjams, kada privaloma taikyti pašalinimo pagrindus,
 • kas ir kada privalo deklaruoti viešus ir privačius interesus bei kaip tai padaryti,
 • kaip nuo 2019 m. liepos 3 d. keitėsi reikalavimai informacijos viešinimui CVP IS,
 • kaip po įstatymo pasikeitimų keičiasi ataskaitų pateikimo tvarka,
 • aptarsime ir kitus aktualius pirkimų vykdymo procedūrinius klausimus.

 

Praktinius mokymus ves ir savo patirtimi dalinsis lektorius, Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra direktoriaus pavaduotojas. Saulius Mažeikis pripažintas vienu geriausių viešųjų pirkimų lektorių – praktikų Lietuvoje, turi daugiau nei 20 metų praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir priežiūros srityje, daugiau nei 15 metų veda specializuotus mokymus viešųjų pirkimų srityje.

Programa

 • Viešųjų pirkimų įstatymo pokyčiai 2019 m.
 • Supaprastintų pirkimų būdai, jų pasirinkimas
 • Mažos vertės pirkimų reglamentavimo pokyčiai 2019 m.
 • Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai ir lengvatos
 • Tiekėjų kvalifikacija, pašalinimo pagrindai
 • Viešų ir privačių interesų deklaravimo problematika
 • Informacijos viešinimo CVP IS pokyčiai 2019 m.
 • Ataskaitų teikimo pokyčiai 2019 m.

DALYVIŲ REGISTRACIJOS PRADŽIA 9:00

Dalyvio mokestis100 €
Kursų trukmė7 val.
Dėmesio:

Kursų metu teikiamos nemokamos individualios konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais.

Iš tos pačios organizacijos dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui taikoma bendra 5% nuolaida.

Į dalyvio mokestį įskaičiuota dalomoji medžiaga, kava/ arbata ir pietūs.

Už dalyvavimą kursuose apmokama pagal pateiktą išankstinę sąskaitą ne vėliau kaip likus 3 d. iki renginio pradžios. Jei dalyvavimas atšaukiamas likus mažiau nei 2 dienoms iki renginio pradžios, grąžinama 50% sumokėtos sumos. Nepranešus ir neatvykus į mokymus – mokestis negrąžinamas. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti kursus. Kursų atšaukimo atveju grąžinama visa sumokėta suma.