Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos ir naujovės 2019 m. Vilnius

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius 2019-03-29

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ kviečia į II pakopos praktinius mokymus „Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos ir naujovės 2019 m.“

Mokymai rekomenduojami viešuosius pirkimus vykdančių perkančiųjų organizacijų darbuotojams bei darbuotojams dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procese.

Atsižvelgdami į gaunamus aktualius klausimus parengėme praktinius mokymus, kurių metu dalyviai sužinos:

 • kokie Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų pasikeitimai įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.,
 • kokie pirkimo verčių skaičiavimo, kainodaros metodikos, informacijos viešinimo bei dokumentavimo pokyčiai įsigaliojo 2019 m. vasario 1 d.,
 • kaip pirkimus planuoti, kada būtinas pirkimų planas,
 • kaip tinkamai pasirinkti supaprastintų pirkimų būdus, vykdyti procedūras,
 • kaip paprasčiau vykdyti mažos vertės pirkimus,
 • kokius reikalavimus nustatyti tiekėjams, kada privaloma taikyti pašalinimo pagrindus,
 • kaip sudaryti pirkimo sutartis, kada jas užbaigti, o kada pratęsti,
 • kokią viešųjų pirkimų informaciją kur ir kada būtina paviešinti,
 • kas gali atlikti pirkimus ir kokia atsakomybė taikoma pirkimo proceso dalyviams,
 • aptarsime ir kitus aktualius pirkimų vykdymo procedūrinius klausimus.

Papildoma nauda: kiekvienas mokymų dalyvis po mokymų gaus viešųjų pirkimų dokumentų paketą: pirkimo paraiškos (pirkimo užduoties), pirkimų plano, pirkimų žurnalo, skelbiamos apklausos sąlygų, apklausos pažymos ir komisijos protokolų šablonus.

Praktinius mokymus ves ir savo patirtimi dalinsis lektorius, Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra direktoriaus pavaduotojas. Saulius Mažeikis pripažintas vienu geriausių viešųjų pirkimų lektorių – praktikų Lietuvoje, turi daugiau nei 20 metų praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir priežiūros srityje, daugiau nei 15 metų veda specializuotus mokymus viešųjų pirkimų srityje.

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Dalyvių skaičius ribotas.

Norinčius dalyvauti kursuose prašome užpildyti dalyvio paraišką

Daugiau informacijos apie renginį galima gauti:

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“

Tel.: (8 5) 2652139 el. p. agentura@viesujupirkimu.lt

Programa

 • Viešųjų pirkimų įstatymo pokyčiai nuo 2019 m. sausio 1 d.
 • Pasirengimas viešajam pirkimui, pirkimų planavimas
 • Viešojo pirkimo verčių skaičiavimo pokyčiai nuo 2019 m. vasario 1 d.
 • Supaprastintų pirkimų būdai, jų pasirinkimas
 • Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai ir lengvatos
 • Tiekėjų kvalifikacija, pašalinimo pagrindai
 • Supaprastintų pirkimų procedūrų vykdymas:
  • Supaprastintų pirkimų vykdymo terminai
  • Pirkimo dokumentų rengimas, sąlygų turinys
  • Pirkimo paskelbimas, kvietimo dalyvauti išsiuntimas
  • Pirkimo sąlygų aiškinimas ir tikslinimas
  • Susipažinimo su pasiūlymais pokyčiai nuo 2019 m. vasario 1 d.
  • Tiekėjų pasiūlymų vertinimas
  • Informavimas apie pirkimo procedūrų rezultatus
 • Pirkimo sutarčių sudarymas, galiojimas, pratęsimas
 • Kainodaros metodikos pasikeitimai nuo 2019 m. vasario 1 d.
 • Informacijos viešinimo, susipažinimo su kitų tiekėjų pasiūlymais naujovės nuo 2019 m. vasario 1 d.
 • Pirkimų proceso dalyviai ir jų atsakomybė
Dalyvio mokestis100 €
Kursų trukmė7 val.
Dėmesio:

Kursų metu teikiamos nemokamos individualios konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais.

Iš tos pačios organizacijos dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui taikoma bendra 5% nuolaida.

Į dalyvio mokestį įskaičiuota dalomoji medžiaga, kava/ arbata ir pietūs.

Už dalyvavimą kursuose apmokama pagal pateiktą išankstinę sąskaitą ne vėliau kaip likus 3 d. iki renginio pradžios. Jei dalyvavimas atšaukiamas likus mažiau nei 2 dienoms iki renginio pradžios, grąžinama 50% sumokėtos sumos. Nepranešus ir neatvykus į mokymus – mokestis negrąžinamas. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti kursus. Kursų atšaukimo atveju grąžinama visa sumokėta suma.