Nuotoliniai mokymai “Viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2022 m. Žaliųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai” (2022-02-22)

Dalyvio darbo vietoje ar namuose, Visa Lietuva 2022-02-22

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ kviečia į II pakopos nuotolinius interaktyvius praktinius mokymus „Viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2022 m. Žaliųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai“

Mokymų dalyviams bus reikalinga turėti kompiuterį (ar mobilųjį įrenginį – telefoną ar planšetę) su interneto ryšiu bei vaizdo kamera ir mikrofonu. Prieš mokymus elektroniniu paštu atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą ir instrukciją.

Mokymai rekomenduojami viešuosius pirkimus vykdančių perkančiųjų organizacijų darbuotojams, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procese.

Aktualu:

2022 m. sausio 1 d., 2022 m. liepos 1 d. bei 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja LR viešųjų pirkimų įstatymo pataisos;
2021 m. liepos 1 d. įsigalioja LRV nutarimo pakeitimas „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“. Šiuo LRV nutarimu yra nustatoma, kad pereinamuoju laikotarpiu – šiemet nuo liepos 1 d. iki gruodžio pabaigos – pirkimų vykdytojų atlikti žalieji pirkimai turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. visų viešųjų pirkimų vertės, 2022 m. – ne mažiau kaip 50 proc., o nuo 2023 m. – 100 proc;
2021 m. gruodžio 23 d. Aplinkos ministerija priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą, kuriuo patikslino žaliųjų pirkimų aplinkos apsaugos kriterijus pastatų projektavimui ir jų statybos darbams, atnaujino transporto priemonėms taikomų žaliųjų pirkimų kriterijus. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašą papildė degalų ir elektros kategorijomis;
2021 m. kovo 1 d. ir gruodžio 1 d. įsigaliojo naujoji Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika;
2021 m. balandžio 12 d. Viešųjų pirkimų tarnyba pristatė atnaujintas Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo gaires.

Praktinių mokymų metu dalyviai sužinos:

 • kokios ir kada įsigalioja LR viešųjų pirkimų įstatymo pataisos;
 • kaip nuo 2021 m. kovo 1 d. ir gruodžio 1 d. keitėsi Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika,
 • kaip išrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kokius vertinimo kriterijus pasirinkti,
 • kaip vertinti pasiūlymus pagal kainos ir kokybės santykį,
 • kada pasiūlymų vertinimui pasirinkti ekspertinį vertinimą ir kaip teisingai dokumentuoti,
 • kaip keitėsi žaliųjų pirkimų reglamentavimas,
 • kada reikia vykdyti žaliuosius pirkimus, kaip ir kokius reikalavimus taikyti.

Praktinius mokymus ves ir savo patirtimi dalinsis lektorius, Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra direktoriaus pavaduotojas. Saulius Mažeikis pripažintas vienu geriausių viešųjų pirkimų lektorių – praktikų Lietuvoje, turi daugiau nei 20 metų praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir priežiūros srityje, daugiau nei 15 metų veda specializuotus mokymus viešųjų pirkimų srityje.

Programa

Mokymų pradžia: 10:00 val.

 • LR viešųjų pirkimų įstatymo pokyčiai 2022 -2023 m.
 • Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos pokyčiai 2021 m.
 • Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo naujovės 2021 m.
 • Žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos ir naujovės
Dalyvio mokestis90 €
Kursų trukmė7 ak. val.
Dėmesio:

DĖMESIO: kursų metu teikiamos individualios konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais.

Iš tos pačios organizacijos dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui taikoma bendra 5% nuolaida.

Dalyviams išsiųsime elektroninius dalyvių sertifikatus bei mokymų medžiagą.

Iš tos pačios organizacijos dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui taikoma bendra 5% nuolaida. Už dalyvavimą mokymuose apmokama pagal pateiktą išankstinę sąskaitą ne vėliau kaip likus 3 d. iki renginio pradžios. Nepranešus ir nedalyvavus mokymuose – mokestis negrąžinamas. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti mokymus. Mokymų atšaukimo atveju grąžinama visa sumokėta suma.

Dalyvių skaičius ribotas.

Norinčius dalyvauti kursuose prašome užpildyti dalyvio paraišką.

Dalyvavimo paraiškas siųsti ir daugiau informacijos apie renginį galima gauti:

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“

Tel.: (8 5) 2652139, (8 620) 54400, (8 620) 53325, el. p. agentura@viesujupirkimu.lt