Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2020 m. Šiauliai

Restorano „Žemaitis“ konferencijų centras (šalia viešbučio „Šiauliai“), Draugystės pr. 25, Šiauliai 2020-06-04

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ kviečia į praktinius mokymus „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2020 m.“

Mokymai rekomenduojami mažos vertės viešuosius pirkimus vykdančių perkančiųjų organizacijų darbuotojams, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procese.

Dėmesio: 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo nauja redakcija, kuri iš esmės pakeitė privačių interesų deklaravimo principus. Viešuosius ir privačius interesus deklaruoti privalo visi asmenys, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese.

Praktinių mokymų metu dalyviai sužinos:

 • kokie Viešųjų pirkimų teisinės bazės pokyčiai įvyko per paskutinį pusmetį,
 • kokie Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pasikeitimai įsigaliojo 2019 m. birželio ir lapkričio mėn.,
 • kokią organizacijos būtinąją dokumentaciją reikia pasirengti,
 • kaip įvykdyti mažos vertės pirkimus nuo A iki Z, kaip tai atlikti paprasčiau,
 • kada reikalinga tikrinti pašalinimo pagrindus,
 • kada pirkimus vykdo pirkimo organizatoriaus, o kada viešojo pirkimo komisija,
 • kuo skiriasi pirkimo vertė ir sutarties vertė, kaip teisingai skaičiuoti vertes,
 • kada privaloma pirkimus skelbti, kada galima neskelbti,
 • kada apklausą galima atlikti žodžiu, kiek tiekėjų apklausti,
 • kada galima sudaryti sutartis žodžiu, o kada privalomos raštiškos sutartys,
 • kokią informaciją reikia pateikti tiekėjams, kada būtina viešinti sutartis,
 • kas ir kada privalo deklaruoti viešus ir privačius interesus bei kaip tai padaryti, kokios interesų deklaravimo naujovės įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1d.,
 • kokios yra netinkamo interesų deklaravimo ir/arba nedeklaravimo teisinės pasekmės,
 • kaip dokumentuoti pirkimus, kokias ataskaitas pateikti VPT.
 • aptarsime ir kitus aktualius pirkimų vykdymo procedūrinius klausimus.

Papildoma nauda: kiekvienas mokymų dalyvis po mokymų gaus viešųjų pirkimų dokumentų paketą: pirkimo paraiškos (pirkimo užduoties), pirkimų plano, pirkimų žurnalo, skelbiamos apklausos sąlygų, apklausos pažymos ir komisijos protokolų šablonus.

Mokymus ves ir į aktualius Jūsų klausimus atsakys Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra direktoriaus pavaduotojas, yra vienas geriausių viešųjų pirkimų praktikų Lietuvoje, daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos perkančiosiose organizacijose viešųjų pirkimų vykdymo ir priežiūros srityje, turi didelę viešųjų pirkimų organizavimo patirtį, daugiau nei 10 metų veda specializuotus mokymus viešųjų pirkimų srityje.

Programa

 • Viešųjų pirkimų teisinės bazės pokyčiai vykdant mažos vertės pirkimus
 • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pokyčiai
 • Perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija
 • Viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys
 • Viešojo pirkimo verčių skaičiavimo pokyčiai
 • Mažos vertės pirkimo būdai ir jų pasirinkimas
 • Mažos vertės pirkimų lengvatos
 • Mažos vertės pirkimo dokumentų rengimas
 • Mažos vertės pirkimo procedūrų vykdymas
 • Viešų ir privačių interesų deklaravimo problematika ir naujovės 2020 m.
 • Pirkimų dokumentavimas, ataskaitų pateikimas, aprašo pokyčiai
 • Informacijos viešinimo, susipažinimo su kitų tiekėjų pasiūlymais naujovės
Dalyvio mokestis80 €
Kursų trukmė5 val.
Dėmesio:

DĖMESIO: mokymų metu teikiamos individualios konsultacijos pirkimų klausimais.

Iš tos pačios organizacijos dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui taikoma bendra 5% nuolaida.

Į dalyvio mokestį įskaičiuota dalomoji medžiaga, kava/ arbata ir užkandžiai.

Už dalyvavimą mokymuose apmokama pagal pateiktą išankstinę sąskaitą ne vėliau kaip likus 3 d. iki renginio pradžios. Nepranešus ir neatvykus į mokymus – mokestis negrąžinamas. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti mokymus. Mokymų atšaukimo atveju grąžinama visa sumokėta suma.

Dalyvių skaičius ribotas.

Registracija baigta.

Dalyvavimo paraiškas siųsti ir daugiau informacijos apie renginį galima gauti:

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“

Tel.: (8 620) 54400, (8 620) 53325, el. p. agentura@viesujupirkimu.lt