Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2019 m. Vilnius

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, Vilnius 2019-11-28

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ kviečia į praktinius mokymus „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2019 m.“

 

Mokymai rekomenduojami mažos vertės viešuosius pirkimus vykdančių perkančiųjų organizacijų darbuotojams, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procese.

 

Aktualu: 2019 m. birželio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas, dalis pataisų įsigalios ir 2019 m. lapkričio 1 d. 2019 m. birželio – liepos mėn. priimtos ir poįstatyminių teisės aktų pataisos, reglamentuojančios pirkimo procedūrų vykdymą

 

Praktinių mokymų metu dalyviai sužinos:

 • kokie Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų pokyčiai aktualūs vykdant mažos vertės pirkimus,
 • kokie Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pasikeitimai įsigaliojo 2019 m. birželio ir lapkričio mėn.,
 • kokią organizacijos būtinąją dokumentaciją reikia pasirengti,
 • kaip įvykdyti mažos vertės pirkimus nuo A iki Z, kaip tai atlikti paprasčiau,
 • kada pirkimus vykdo pirkimo organizatoriaus, o kada viešojo pirkimo komisija,
 • kuo skiriasi pirkimo vertė ir sutarties vertė, kaip teisingai skaičiuoti vertes,
 • kada privaloma pirkimus skelbti, kada galima neskelbti,
 • kada apklausą galima atlikti žodžiu, kiek tiekėjų apklausti,
 • kada galima sudaryti sutartis žodžiu, o kada privalomos raštiškos sutartys,
 • kokią informaciją reikia pateikti tiekėjams, kada būtina viešinti sutartis,
 • kas ir kada privalo deklaruoti viešus ir privačius interesus bei kaip tai padaryti,
 • kaip dokumentuoti pirkimus, kokias ataskaitas pateikti VPT.
 • aptarsime ir kitus aktualius pirkimų vykdymo procedūrinius klausimus.

 

Papildoma nauda: kiekvienas mokymų dalyvis po mokymų gaus viešųjų pirkimų dokumentų paketą: pirkimo paraiškos (pirkimo užduoties), pirkimų plano, pirkimų žurnalo, skelbiamos apklausos sąlygų, apklausos pažymos ir komisijos protokolų šablonus.

 

Lektorius, Saulius Mažeikis, VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra direktoriaus pavaduotojas, yra vienas geriausių viešųjų pirkimų praktikų Lietuvoje, daugiau nei 20 metų dirba Lietuvos perkančiosiose organizacijose viešųjų pirkimų vykdymo ir priežiūros srityje, turi didelę viešųjų pirkimų organizavimo patirtį, veda specializuotus mokymus viešųjų pirkimų srityje

Programa

 • Viešųjų pirkimų įstatymo pokyčiai 2019 m. vykdant mažos vertės pirkimus
 • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pokyčiai 2019 m. birželio ir lapkričio mėn.
 • Perkančiosios organizacijos būtinoji dokumentacija
 • Viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys
 • Viešojo pirkimo verčių skaičiavimo pokyčiai 2019 m.
 • Mažos vertės pirkimo būdai ir jų pasirinkimas
 • Mažos vertės pirkimų lengvatos
 • Mažos vertės pirkimo dokumentų rengimas
 • Mažos vertės pirkimo procedūrų vykdymas
 • Viešų ir privačių interesų deklaravimo problematika
 • Pirkimų dokumentavimas, ataskaitų pateikimas, aprašo pokyčiai
 • Informacijos viešinimo, susipažinimo su kitų tiekėjų pasiūlymais naujovės
Dalyvio mokestis80 €
Kursų trukmė5 val.
Dėmesio:

DĖMESIO: mokymų metu teikiamos individualios konsultacijos pirkimų klausimais.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS BAIGTA.

Iš tos pačios organizacijos dalyvaujant daugiau nei vienam atstovui taikoma bendra 5% nuolaida.

Į dalyvio mokestį įskaičiuota dalomoji medžiaga, kava/ arbata ir užkandžiai.

Už dalyvavimą mokymuose apmokama pagal pateiktą išankstinę sąskaitą ne vėliau kaip likus 3 d. iki renginio pradžios. Nepranešus ir neatvykus į mokymus – mokestis negrąžinamas. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti mokymus. Mokymų atšaukimo atveju grąžinama visa sumokėta suma.