Viešųjų pirkimų agentūra

Visos viešųjų pirkimų paslaugos

Syndicate content
ARTIMIAUSI RENGINIAI
Titulinis Viešųjų pirkimų vykdymo paslaugos

Viešųjų pirkimų vykdymo paslaugos

VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra“ perkančiosioms organizacijoms teikia kvalifikuotų viešųjų pirkimų ekspertų paslaugas:

 

 • Pirkimo dokumentų, techninių specifikacijų  rengimas, pirkimo dokumentų projektų įvertinimas;
 • Sutarčių rengimas, sutarčių projektų įvertinimas, konsultavimas sutarčių vykdymo, keitimo ir nutraukimo klausimais;
 • Konsultavimas viešojo pirkimo procedūrų vykdymo klausimais, dalyvavimas viešojo pirkimo komisijos veikloje eksperto ar nario teisėmis;
 • Viešųjų pirkimų vykdymas pagal įgaliojimą;
 • Pagalba perkančiosioms organizacijoms bendraujant su tiekėjais, atsakymų į pretenzijas ir prašymus rengimas, perkančiosios organizacijos interesų atstovavimas ginčuose su tiekėjais;
 • Konsultavimas tiekėjų pasiūlymų vertinimo klausimais, pasiūlymų vertinimas, tikslinimas, išvadų rengimas;
 • Konsultacijos Lietuvos viešųjų pirkimų teisinės bazės klausimais;
 • Perkančiosios organizacijos profilio ir nuostatų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) sutvarkymas, elektroninių viešųjų pirkimų vykdymas, individualūs mokymai dirbti su CVP IS;
 • Konsultavimas viešųjų pirkimų procedūrų dokumentavimo klausimais, dokumentų rengimas;
 • Būtinosios viešųjų pirkimų dokumentacijos (supaprastintų pirkimų taisyklių, pirkimų organizavimo taisyklių, komisijos darbo reglamentų, įvairių procedūrinių dokumentų formų) parengimas;
 • Pirkimų iš CPO atlikimas, mokymai dirbti su CPO sistema;
 • Viešųjų pirkimų auditas;
 • Kompleksinės viešųjų pirkimų administravimo paslaugos.

 

Daugiau informacijos:

J. Galvydžio g. 3-204, 08236 Vilnius

Tel.: 8 5 2652139

El. paštas: agentura@viesujupirkimu.lt