Viešųjų pirkimų agentūra

Visos viešųjų pirkimų paslaugos

Syndicate content
ARTIMIAUSI RENGINIAI
Titulinis Kas yra viešieji pirkimai? Centrinė perkančioji organizacija - CPO www.cpo.lt

Centrinė perkančioji organizacija - CPO www.cpo.lt

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pataisa, įpareigojanti pirkimus vykdyti per Centrinę perkančiąją organizaciją - CPO: Perkančiosios organizacijos, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybes prie tarptautinių organizacijų, privalo įsigyti prekes, paslaugas ir darbus iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją. Perkančioji organizacija planuodama pirkimus, turi įvertinti kiek ir kokių pirkimų ji vykdys naudodamasi centrinės perkančiosios organizacijos katalogu.

 

Centrinė perkančioji organizacija – Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyta perkančioji organizacija, kuri:

  • įsigyja prekes ir (ar) paslaugas, skirtas perkančiosioms organizacijoms, arba
  • atlieka prekių, paslaugų ar darbų, skirtų perkančiosioms organizacijoms, pirkimų procedūras arba sudaro preliminariąsias sutartis.

Pagal LR Vyriausybės nutarimą dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdo

 

VšĮ CPO LT
Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius
Tel. (8-5) 205 37 47
El. p. info@cpo.lt
www.cpo.lt

 

Prekių, paslaugų ar darbų, kuriuos galima įsigyti iš CPO, katalogas pateikiamas https://2007.cpo.lt/. Pirkimus iš katalogo vykdyti gali tik CPO registruotos perkančiosios organizacijos, sudariusios su CPO paraišką- sutartį.